Seiten

Montag, 31. Mai 2010

گرد هم آیی حامیان مادران عزادار ایران در وین

شنبه 29 ماه مه 2010Donnerstag, 27. Mai 2010

گردهم آیی حامیان مادران عزاداردر وین
شنبه 1 خرداد 1389


Sonntag, 16. Mai 2010


گردهمایی حامیان مادران عزادار در وین، 25 اردیبهشت 1389
این هفته گردهمایی مادران در جو خاصی برگزار شد. پس از پخش خبر ناگهانی اعدام پنج تن از زندانیان سیاسی در یکشنبهً گذشته، مادران همایش دیروز را به این موضوع اختصاص دادند
شرکت کنندگان با در دست داشتن شعارهای ضد اعدام، ضمن حمایت از زندانیان سیاسی و خانواده های قربانیان، بویژه قربانیان اعدام های اخیر، مجازات اعدام را به شدت محکوم کردند. در این گردهم آیی سخنرانی هایی در بیان شرایط وجو حاکم در ایران و اتهامات و بیوگرافی قربانیان اعدام های اخیربه عمل آمد.نمایندهً سازمان عفو بین الملل در سخنرانی خود موارد بیشمار نقض حقوق بشر در ایران را بر شمرد وخواستار پایان دادن مجازات اعدام شد.
در پایان، یکی از بنیانگزاران همایش هفتگی حمایت از مادران عزادارضمن تشکر از حضور شرکت کنندگان، و تاکید لزوم ادامه این حمایت برای پشت گرمی مادران در ایران، با تقاضای یک دقیقه سکوت به احترام عزیزان از دست رفته مراسم را به پایان رسانید.Montag, 10. Mai 2010

گزارش تصویری ازگردهم آیی جمعی ازحامیان مادران عزادارایران در وین
شنبه 18 اردیبشت 1389