Seiten

Montag, 24. Januar 2011

گردهمایی گروه همبستگی با مادران پارک لاله در وین
22 ژانویه 2011 ، هفته هشتادو یکم

شنبه ندا 27 ساله می شد. حامیان مادران پارک لاله در وین ، همزمان با حامیان مادران در بسیاری از شهرهای اروپا وآمریکا با قرار دادن شمع و گل در کنار تصاویر ندا آقاسلطان سالگرد تولد او را گرامی داشتند.

ندا آقا سلطان سمبل مبارزهً صلح جویانه جوانان بیدار سرزمینی است که حکومتش قانونی نیست و برای ابقای خود حتی دست به خون بسیاری افراد بی گناه آلوده است . ما حامیان مادران پارک لاله پایدا ر و تا آخرمی ایستیم و اجازه نخواهیم داد که خون سهراب ها، ندا ها ودیگر فرزندان پاک سرشتمان پایمال شود.

مادران پارک لاله ، مادران جانباختگان سی و یک سال گذشته، خواستار محاکمه آمران وعاملان اعدام ها ، شبیخون به منازل، به خاک وخون کشیدن خوابگاه ها، کشتارهای قومی و دینی ، زندان ، شکنجه ، تجاوز و ترور هستند. مادران پارک لاله مخالف هرگونه قتلی با هر شکل و هر نامی هستند. مادران پارک لاله خواهان آزادی بی قیدو شرط همه زندانیان سیاسی ، عقیدتی و مدنی هستند، اعدام را یک قتل سازمان یافته می دانندو وخواهان لغو قانون مجازات اعدام هستند.
به اکسیون شنبه آینده حامیان مادران پارک لاله در وین برای اعتراض به مجازات اعدام در ایران بپیوندید:
شنبه 29 ژانویه 2011 از ساعت 15 تا 16 در میدان آلبرتینا و در پایان حرکت به سمت میدان استفان


Montag, 17. Januar 2011


گردهمایی گروه همبستگی با مادران پارک لاله در وین
15 ژانویه 2011، هفته هشتادم

امروز عکس های حسین خضری را همراه با سایر محکومین به اعدام و زندانیان سیاسی در دست داشتیم . بعد ا ز اکسیون هفتگی به خانه می رسم . اولین خبر حاکی از اعدام این مرد جوان ایرانی در ارومیه است .
حسین خضری، صبح امروز در زندان مرکزی ارومیه به دار آویخته شد
در بهتی درد ناک فرو می روم . چگونه خوشبینانه تصور می کردم که با یک اکسیون بتوانیم از اعدام او جلوگیری کنیم. امشب حامیان مادران پارک لاله در وین هر کدام در گوشه ای سوگوارند. عکس حسین لحظه ای از جلوی چشمم دور نمی شود و رنج نامه اش ذهنم را آزاد نمی کند .

وی در رنجنامه ای که در اختیار خبرگزاری هرانا قرار داده بود شکنجه های جسمی خود را به قرار زیر اعلام کرده بود"
1- کتک زدن به مدت چندین ساعت در هر روز
2- ایجاد فشار روحی و روانی در حین بازجویی
3- تهدید بازجوهایم مبنی بر آن که اگر آن مواردی که می میگوئیم قبول نکنی به برادر و داماد خانوداه شما می توانیم برچسب فعالیت های غیر قانونی علیه نظام بزنیم
4- ضربه زدن با لگد به اندام های تناسلی من و خونریزی و تورم آن نواحی از بدنم به مدت چهارده روز
5- پارگی پای راستم تقریبا به اندازه 8 سانتیمتر به علت ضربه محکم پای بازجو که هنوز قابل مشاهده است
6- وارد کردن ضربات متعدد به تمامی بدنم با با توم

در دادگاههای فرمایشی جمهوری اسلامی فعالان حقوق بشر و آزادی خواهان را با استناد به اتهامات واهی بی پروا به اعدام محکوم می کنند و پنهان از وکیل مدافع و خانوادهً رنجدیده اش او را به پای دار می برند. ما به حسین هایمان افتخار می کنیم و دستاورد تلاش ها و استقامت آنها را در راه آزادی ارج می نهیم. ما پایدا ر می ایستیم و تا رسیدن به خواسته هایمان، که همان خواسته های مادران پارک لاله است، دست از تلاش برای رسوا کردن این ظلم و فساد حکومتی بر نمی داریم .

مادران پارک لاله ، مادران جانباختگان سی و یک سال گذشته، خواستار محاکمه آمران وعاملان اعدام ها ، شبیخون به منازل، به خاک وخون کشیدن خوابگاه ها، کشتارهای قومی و دینی ، زندان ، شکنجه ، تجاوز و ترور هستند. مادران پارک لاله مخالف هرگونه قتلی با هر شکل و هر نامی هستند. مادران پارک لاله خواهان آزادی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی ، عقیدتی و مدنی هستند، اعدام را یک قتل سازمان یافته می دانندو وخواهان لغو قانون مجازات اعدام هستند
.

Sonntag, 9. Januar 2011

گردهمایی گروه همبستگی با مادران پارک لاله در وین
8 ژانویه 2011، هفته هفتادو نهم
حامیان مادران پارک لاله در وین این هفته به اکسیون سراسری حامیان مادران علیه احکام اعدام زنان و مردانی پیوستند که تنها به علت دگر اندیشی در انتظار حکم اعدام هستند. در این روزدو تن از شرکت کنندگان در گفتگو با رادیو فردا و رادیو ندا با تاکید بر اکسیون سراسری حامیان مادران پارک لاله در روز هشتم ژانویه، گزارشی از گردهمائی هفتگی حامیان مادران پارک لاله در وین دادند.
مادران پارک لاله ، مادران جانباختگان سی و یک سال گذشته، خواستار محاکمه آمران وعاملان اعدام ها ، شبیخون به منازل، به خاک وخون کشیدن خوابگاه ها، کشتارهای قومی و دینی ، زندان ، شکنجه ، تجاوز و ترور هستند. مادران پارک لاله مخالف هرگونه قتلی با هر شکل و هر نامی هستند. مادران پارک لاله خواهان آزادی بی قیدو شرط همه زندانیان سیاسی ، عقیدتی و مدنی هستند، اعدام را یک قتل سازمان یافته می دانندو وخواهان لغو قانون مجازات اعدام هستند.

Montag, 3. Januar 2011

گردهمایی گروه همبستگی با مادران پارک لاله در وین اول ژانویه 2011، هفته هفتاد و هشتم
امروز اولین روز سال 2011 میلادیست. سال 2010 را در حالی پشت سر می گذاریم که کماکان شاهد اخبار اعدام و بازداشت های گسترده و شکنجه فعالان سیاسی و مدنی هستیم . در آخرین روزهای سال 2010 علی صارمی اززندان رجائی شهر ربوده و در خفا اعدام شد. تنی چند از مادران پارک لاله کماکان در بازداشت به سر می برند . خبرگزاری ها خبر از اعدام بیش از 200 نفر را در یک سال گذشته در ایران می دهند.
مادران پارک لاله ، مادران جانباختگان سی و یک سال گذشته، خواستار محاکمه آمران وعاملان اعدام ها ، شبیخون به منازل، به خاک وخون کشیدن خوابگاه ها، کشتارهای قومی و دینی ، زندان ، شکنجه ، تجاوز و ترور هستند. مادران پارک لاله مخالف هرگونه قتلی با هر شکل و هر نامی هستند. مادران پارک لاله خواهان آزادی بی قیدو شرط همه زندانیان سیاسی ، عقیدتی و مدنی هستند، اعدام را یک قتل سازمان یافته می دانندو وخواهان لغو قانون مجازات اعدام هستند.
ماحامیان مادران پارک لاله در وین باآغاز سال 2011 به امید سالی هستیم به دور از جنگ و کشتار ، سالی بدون اعدام و شکنجه، سالی همراه با صلح و دوستی و عدالت برای ایرانیان و جهانیان
بیانیه مادران پارک لاله برای مادران در بند .