Seiten

Dienstag, 30. März 2010

گردهمایی حامیان مادران عزادار در وین

هفتم فروردین 1389

Montag, 22. März 2010

گرد همایی ویژهً نوروزحامیان مادران عزاداردر وین

این بار با چیدن هفت سین نوروزی یاد جان باختگان و در بندان عزیزمان را گرامی داشتیم و فرا رسیدن نوبهار را به رهگذران مرکز شهر وین شادباش گفتیم. فرش سبزی به طرح نقشهً ایران در مقابل آینهً هفت سین که عکسهای کوچکی از بزرگ زنان و مردان ایران زمین را چون دانه های پربار صلح و آزادی در پهنای خود جای داده بود، توجه رهگذران را جلب می کرد. روی زمین پوشیده از تصاویرو بیانیه ها و لیست قربانیان شناخته شده راهپیمایی های صلح جویانهً سال گذشته بود
مراسم با چندین سرود بهاری آغاز شد و با سخنرانی خانم دکتر ژاله گوهری ، فعال حقوق بشر و جنبش زنان، ادامه یافت. او در کنارتوضیحاتی در باره علت این گردهمایی وخلاصه ای از رویدادهای سال گذشته در ایران، مراسم نوروز را هم به بازدید کنندگان معرفی کرد. مراسم با فال حافظ و سپس قطعه شعری از مادر سهراب اعرابی به پایان رسید. در طول برنامه بازدیدکنندگان و رهگذران با شیرینی پذیرایی می شدند
فیلم
http://www.youtube.com/watch?v=lCdhsnQPiYE

تصاویری از مراسم روز 20 مارس در وین، آلبرتینا پلاتز


Montag, 15. März 2010

گرد همایی حامیا ن مادران عزادار ایران در لوس آنجلس شنبه 13مارچ

به دنبال اعلام همبستگی مادران پلازا د مایو، با مادران عزادار ایران، به مناسبت روز جهانی زن، حامیان مادران عزادار ایران در لوس آنجلس نیزبر آن شدند ضمن ارسال پیامی متقابل و به نمایش گذاستن فیلمی از مبارزات مردم آرژانین و مادران استوار آن که سالها در پی حق طلبی فرزندان کشته شده و مفقود الاثر خود با حکومت دیکتاتوری به مبارزه پرداختند، به این ابراز حمایت پاسخ گویند .خانم ماریا کاریراس بانویی آرژانتینی نیز با حضور خود در این جمع و ارسال پیامی به زبانهای انگلیسی و اسپانیایی، همدردی خود را با مادران عزادار ایران ابراز داشتندگردهمایی هفتگی حامیان مادران عزادار در وین
13.3.2010Dienstag, 9. März 2010


روز جهانی زن، سال 2010 در وین، اتریش

روز 8 مارس در وین هم مانند دیگر پایتخت های دنیا مراسمی به مناسبت روز جهانی زن برگزار شد. در این مراسم که از سوی جامعهً مستقل زنان ایرانی در اتریش و گروه همبستگی با مادران عزادارایران در اتریش و حمایت سازمان عفو بین الملل فرا خوانده شد، تعداد بیشماری از ایرانیان مقیم وین و دوستان اتریشی شرکت داشتند

مراسم با خواندن بیانیه روز زن به زبان فارسی و آلمانی و سخنرانی نماینده شاخهً زنان سازمان عفو بین الملل آغاز شد. در حین برنامه سرود های زنان که در ایران ساخته شده و بارها در مراسم بزرگ داشت روز زن اجرا شده پخش می شد. سپس شرکت کنندگان در صف منظم به سمت سفارت جمهوری اسلامی ایران در وین راهپیمایی کردند. در صف راهپیمایان زنی با پارجهٌ مشکی (که سمبل حجاب می نمود) در قفسی سیاه که زنجیرهای آویخته به پنجره اش نمایش در بند بودن زنان را میدادند، دیده می شد. در طول راهپیمایی شعار های " لایحهً ضد زن، توهین به هر مرد و زن" و "آزادی، برابری برای زنان در ایران" به زبان های فارسی و آلمانی گفته می شد. در پایان، نمایندهً زنان به همراه نمایندهً سازمان عفو بین الملل لیست فعالین زن که به دلیل بیان صلح جویانهً خواسته های قانونی خود در زندان به سر می برند را خواندند و خواستار آزادی تمامی زندانیان سیاسی شدند. لازم به گفتن است که پس از بیان نام تک تک این زنان با شهامت جمعیت حاضر با کف زدن و سوت از آنها تقدیر می کردند. در انتها پارجهٌ مشکی (که سمبل حجاب می نمود)از سر زن در بند برداشته شد وبرخی ازشرکت کنندگان اقدام به نهادن شاخه های گل و شعار های حمایت از حقوق بشر در کنار خیابان مقابل سفارت کردند
عکس ها

Mittwoch, 3. März 2010