Seiten

Dienstag, 27. September 2011

گردهمائی حامیان مادران پارک لاله در وین
هفته صدو شانزدهم ، 24 سپتامبر2011
در روزهائی که شاهد دورجدید دستگیری روزنامه نگاران ، فیلم سازان و سرکوب اهل قلم هستیم ، ماحامیان مادران پارک لاله در وین باردیگر گرد هم آمدیم تا صدای اعتراض خانواده هائی که فرزندانشان را در 33 سال گذشته از دست داده اند یا در زندان های مخوف جمهوری اسلامی در بند هستند را به گوش جهانیان برسانیم.
ماحامیان مادران پارک لاله در وین کشتارهای دهه 60 و کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال 67 را محکوم می کنیم و مانند تمام خانواده های داغدار سی و سه سال گذشته، خواستار محاکمه آمران و عاملان اعدام ها، شبیخون به منازل، به خاک و خون کشیدن خوابگاه های دانشجوئی، کشتار های قومی و دینی، زندان، شکنجه، تجاوز وترور هستیم. خواهان آزادی بی قیدو شرط همه زندانیان سیاسی، عقیدتی و مدنی هستیم. اعدام را یک قتل سازمان یافته می دانیم و خواهان لغو قانون مجازات اعدام هستیم.







Dienstag, 20. September 2011

گردهمائی حامیان مادران پارک لاله در وین
هفته صدو پانزدهم ، 17 سپتامبر2011

در این هفته آندره هلر نویسنده ، شاعر و بازیگر سرشناس اتریشی در جمع حامیان مادران پارک لاله حضور داشت.
در این روز همچنین حامیان مادران پارک لاله در وین به همراه چند تشکل دیگر به مناسبت بیست و سومین سالگرد قربانیان کشتار دسته جمعی سال 67 و به یاد همه جان باختگان دهه 60 مراسمی در مرکز شهر وین برگزار کردند.
ماحامیان مادران پارک لاله در وین کشتارهای دهه 60 و کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال 67 را محکوم می کنیم و مانند تمام خانواده های داغدار سی و سه سال گذشته، خواستار محاکمه آمران و عاملان اعدام ها، شبیخون به منازل، به خاک و خون کشیدن خوابگاه های دانشجوئی، کشتار های قومی و دینی، زندان، شکنجه، تجاوز وترور هستیم. خواهان آزادی بی قیدو شرط همه زندانیان سیاسی، عقیدتی و مدنی هستیم. اعدام را یک قتل سازمان یافته می دانیم و خواهان لغو قانون مجازات اعدام هستیم.







Montag, 12. September 2011

گردهمایی حامیان مادران پارک لاله در وین
هفته صدو چهاردهم، 10 سپتامبر 2011

ما حامیان مادران پارک لاله در وین کشتارهای دهه 60 وکشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال 67 را محکوم می کنیم و مانند تمام خانواده های داغدار سی و سه سال گذشته ، خواستار محاکمه آمران وعاملان اعدام ها ، شبیخون به منازل، به خاک وخون کشیدن خوابگاه ها، کشتارهای قومی و دینی ، زندان ، شکنجه ، تجاوز و ترور هستیم. مخالف هرگونه قتلی با هر شکل و هر نامی هستیم . خواهان آزادی بی قیدو شرط همه زندانیان سیاسی ، عقیدتی و مدنی هستیم ، اعدام را یک قتل سازمان یافته می دانیم و خواهان لغو قانون مجازات اعدام هستیم.









Sonntag, 4. September 2011

گردهمایی حامیان مادران پارک لاله در وین
هفته صد و سیزدهم، 3 سپتامبر 2011

ما حامیان مادران پارک لاله در وین کشتارهای دهه 60 وکشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال 67 را محکوم می کنیم و مانند تمام خانواده های داغدار سی و سه سال گذشته ، خواستار محاکمه آمران وعاملان اعدام ها ، شبیخون به منازل، به خاک وخون کشیدن خوابگاه ها، کشتارهای قومی و دینی ، زندان ، شکنجه ، تجاوز و ترور هستیم. مخالف هرگونه قتلی با هر شکل و هر نامی هستیم . خواهان آزادی بی قیدو شرط همه زندانیان سیاسی ، عقیدتی و مدنی هستیم ، اعدام را یک قتل سازمان یافته می دانیم و خواهان لغو قانون مجازات اعدام هستیم.