Seiten

Montag, 26. März 2012

گردهمائی حامیان مادران پارک لاله در وین
بیست و چهارم مارس 2012


همبستگی ازدیوارهای اوین هم بلند تر است
مادران پارک لاله: ژیلا کرم زاده مکوندی که به اتهام همدردی با مادران پارک لاله ایران دوران محکومیت دوساله اش را در زندان اوین سپری می کند، پیام کوتاهی را ارسال و سال نو را به یاران اش تبریک گفته است
متن پیام به شرح زیر است
"با فریادی
بی زبان
از پس دیوار
به یاد یاران . . .

سال
نو
مبارک
ژیلا کرمزاده مکوندی"

ماحامیان مادران پارک لاله در وین کشتارهای سی و سه سال گذشته، کشتار های دهه 60 و کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال 67 را محکوم می کنیم و مانند تمام خانواده های داغدار سی و سه سال گذشته، خواستار محاکمه آمران و عاملان اعدام ها، شبیخون به منازل، به خاک و خون کشیدن خوابگاه های دانشجوئی، کشتار های قومی و دینی، زندان، شکنجه، تجاوز وترور هستیم. خواهان آزادی بی قیدو شرط همه زندانیان سیاسی، عقیدتی و مدنی هستیم. اعدام را یک قتل سازمان یافته می دانیم و خواهان لغو قانون مجازات اعدام هستیمMittwoch, 21. März 2012

گردهمائی حامیان مادران پارک لاله در وین
مارس17 مارس 2012

بهار می آید و شکوفه های گل «نسرین» در هستی «بهاره» و «مهدیه» نیز خواهد شکفت و «محبوبه» های مان همچون سالکی «رهنورد» بازخواهند گشت و آنگاه عشق و «عاطفه» بار دیگر جوانه می زند و گل های «لادن» و «مریم»، «معصومانه» بر «شبنم» های صبحگاهی گلبرگ های خود بوسه می زنند...

ماحامیان مادران پارک لاله در وین کشتارهای سی و سه سال گذشته، کشتار های دهه 60 و کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال 67 را محکوم می کنیم و مانند تمام خانواده های داغدار سی و سه سال گذشته، خواستار محاکمه آمران و عاملان اعدام ها، شبیخون به منازل، به خاک و خون کشیدن خوابگاه های دانشجوئی، کشتار های قومی و دینی، زندان، شکنجه، تجاوز وترور هستیم. خواهان آزادی بی قیدو شرط همه زندانیان سیاسی، عقیدتی و مدنی هستیم. اعدام را یک قتل سازمان یافته می دانیم و خواهان لغو قانون مجازات اعدام هستیم

Donnerstag, 15. März 2012

گردهمائی حامیان مادران پارک لاله در وین
10 مارس 2012

گرد همایی این هفتۀ حامیان مادران پارک لاله در وین به بزرگداشت روز جهانی زن اختصاص داشت. همیاران، عکسها و پوسترهایی از زنان در بند در کنار درخواست آزادی بی قید و شرط آنان روی زمین با دقت خاصی ردیف کرده بودند که توجه عابرین را به خود جلب می کرد.
روز 8 مارس را گرامی می داریم در حالی که بسیاری از عزیزانمان در (بی) دادگاه های نا عادلانه، پس از ماه ها بلاتکلیفی با محکومیت های سنگین مواجه اند و یا همچنان در زندانهای ماخوف به سر می برند.
حامیان مادران پارک لاله از ایستادن و اعلان این بی عدالتی ها و صدای فرزندان آزادۀ خود بودن خسته نمی شوند. هر روز را روز زن می شمارند و برای رسیدن به برابری و آزادی زن که همۀ آزادی ها ی دیگر را به دنبال خواهد داشت، از پا نمی نشینند.

ماحامیان مادران پارک لاله در وین کشتارهای سی و سه سال گذشته، کشتار های دهه 60 و کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال 67 را محکوم می کنیم و مانند تمام خانواده های داغدار سی و سه سال گذشته، خواستار محاکمه آمران و عاملان اعدام ها، شبیخون به منازل، به خاک و خون کشیدن خوابگاه های دانشجوئی، کشتار های قومی و دینی، زندان، شکنجه، تجاوز وترور هستیم. خواهان آزادی بی قیدو شرط همه زندانیان سیاسی، عقیدتی و مدنی هستیم. اعدام را یک قتل سازمان یافته می دانیم و خواهان لغو قانون مجازات اعدام هستیم.
گزارشی تصویری ازاین
روز:Montag, 5. März 2012

گردهمائی حامیان مادران پارک لاله در وین

هفته صد و سی و چهارم ، 3 مارس 2012

این هفته نیز مانند هفته های دیگر، حامیان مادران پارک لاله در وین گرد هم آمدند و همبستگی و همراهی خود را بار دیگربا مادران ایران و نقاط دیگر جهان، در آستانۀ روز زن بیان کردند.

8 مارس ، روز جهانی زن ، گرامی باد!

.ماحامیان مادران پارک لاله در وین کشتارهای سی و سه سال گذشته، کشتار های دهه 60 و کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال 67 را محکوم می کنیم و مانند تمام خانواده های داغدار سی و سه سال گذشته، خواستار محاکمه آمران و عاملان اعدام ها، شبیخون به منازل، به خاک و خون کشیدن خوابگاه های دانشجوئی، کشتار های قومی و دینی، زندان، شکنجه، تجاوز وترور هستیم. خواهان آزادی بی قیدو شرط همه زندانیان سیاسی، عقیدتی و مدنی هستیم. اعدام را یک قتل سازمان یافته می دانیم و خواهان لغو قانون مجازات اعدام هستیم