Seiten

Sonntag, 20. Juni 2010

گردهمایی حامیان مادران عزادار در وین
شنبه 29 خرداد 1389Dienstag, 15. Juni 2010

گردهمایی حامیان مادران عزادارایران در وین
شنبه 22 خرداد 1389

تجمع این هفته مادران همزمان با سالروز انتخابات سوال برانگیز سال گذشتهً ایران بود. به همین مناسبت در وین همانند دیگر شهرهای دنیا تظاهراتی با سکوت به سمت سفارت جمهوری اسلامی در وین انجام گرفت. حامیان مادران هم پس از انجام گردهمایی هفتگی خود به این تظاهرات پیوستند. فیلمی کوتاه از این مراسم را ببینید

عکسهای همایش مادرانMontag, 7. Juni 2010

گردهمایی حامیان مادران عزادار در وین
شنبه 15 خرداد 1389


در همایش این هفته حضورخانم پرستو فروهرموجب دلگرمی شرکت کنندگان بود.
گزارش کوتاه تصویری