Seiten

Sonntag, 31. Januar 2010

30 Jan. 2010 دهم بهمن 1388


به دعوت سازمان عفو بین الملل وین در اعتراض به اعدامهای اخیر در ایران، عده ای از مردم وین روز شنبه از ساعت 10 تا 14 با قرار دادن شاخه های گل در مقابل ساختمان سفارت جمهوری اسلامی در وین، به قربانیان این عمل غیر انسانی ادای احترام کردند. به
هر شاخهً گل کاغذ کوچکی پیوست بودکه اهداف این حرکت اعتراض آمیز را بیان می کرد
این حرکت اعتراضی بعد از ظهر شنبه در میدان آلبرتینا در مرکز شهر وین در جمع همبستگی با مادران عزادارایران که هر هفته ساعت 15:00 تا 16:00 برگزار می شود، ادامه یافت. این مراسم از سوی تلویزیون اطریش فیلمبرداری و در اخبار سراسری آن پخش گردید

Freitag, 29. Januar 2010

2010, 23 Jan , سوم بهمن 1388این هفته هم مادران عزادار وین به حمایت از مادران عزادار ایران در میدان آلبرتینا گرد آمدند. این هفته جمع بزرگتری از دوستان داشتیم وبا گلهای سپید به یادمان سالروز تولد ندا، ندای مظلومیت و دادخواهی آزاد زنان و آزادمردان ایران را به گوش شهروندان وینی رساندیم