Seiten

Montag, 11. Februar 2013

گردهمایی حامیان مادران پارک لاله در وین
فوریه 2013
با وجود سرمای منهای 8 درجه حامیان مادران در محل اجتماع خود در مرکز شهر وین ایستادند و به همراه نمایندگان سازمان عفو بین الملل به مجازات اعدام فعالان مدنی کُرد و حصر فعالان جنبش زنان اعتراض کردند. سازمان عفو بین الملل در رابطه با این موارد به جمع آوری امضاء از عابرین پرداخت