Seiten

Montag, 27. Februar 2012

گردهمائی حامیان مادران پارک لاله در وین
هفته صد و سی و سوم، 25 فوریه 2012

سهراب آگاهانه به خیابان رفت، خواسته های سهراب نه تنها خواسته های مردم ایرانی بلکه خواسته های همه مردم دنیا از جمله مردم سوریه هم است
خواسته هایی نظیر آزادیِ انتخابات، آزادیِ احزاب، آزادی اقلیت ها، مذاهب، آزادی اندیشه، چرا من نمی توانم بروم صدا و سیما حرفم را بزنم؟ چرا نماینده ی من نمی تواند کاندیدا شود. اینها خواسته هایی است که باید به آن توجه بکنند..... پروین فهیمی
زندگی با خاطرات تو عکسهای تو نمایش تصویرهایی از تو که طعم شیرین جاودانگی دارد. و آن دسبند سبز که با دستهای توانمند ت زینت بخش آن دستگیره کردی وخدا می داند که برای اهل خانه چه قیمتی دارد. بگذار، بگذار از دل این کویر نهالی که کاشتیم به آسمان خداوند قد بکشد وما را با یک صعود به عمق چاه های معکوس آسمانی ارتقاءدهد. واکنون تو با مرگ رفته ای و من اینجا تنها به این امید دم میزنم که هر گامی به تو نزدیک تر میشوم و... ...این زندگی من است... . اسماعیل مختاری
در ایران هیچ فرد یا گروه معترضی حق زندگی ندارد. افراد با کوچک ترین مخالفتی هستی شان نیست می شود و یا سر از زندان در می آورند
آیا زمان آن نرسیده که به این نقض آشکار حقوق بشر به طور گسترده اعتراض کنیم؟
ماحامیان مادران پارک لاله در وین کشتارهای سی و سه سال گذشته، کشتار های دهه 60 و کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال 67 را محکوم می کنیم و مانند تمام خانواده های داغدار سی و سه سال گذشته، خواستار محاکمه آمران و عاملان اعدام ها، شبیخون به منازل، به خاک و خون کشیدن خوابگاه های دانشجوئی، کشتار های قومی و دینی، زندان، شکنجه، تجاوز وترور هستیم. خواهان آزادی بی قیدو شرط همه زندانیان سیاسی، عقیدتی و مدنی هستیم. اعدام را یک قتل سازمان یافته می دانیم و خواهان لغو قانون مجازات اعدام هستیمMittwoch, 22. Februar 2012

گردهمائی حامیان مادران پارک لاله در وین
هفته صد و سی و دوم ، 18 فوریه 2012

بعد از سه هفته که به علت سرمای شدید شهر وین گردهمائی برگزار نشده بود، این هفته حامیان مادران پارک لاله در وین صد و سی و دومین گردهمائی خود را برگزار کردند
در ایران هیچ فرد یا گروه معترضی حق زندگی ندارد. افراد با کوچک ترین مخالفتی هستی شان نیست می شود و یا سر از زندان در می آورند
آیا زمان آن نرسیده که به این نقض آشکار حقوق بشر به طور گسترده اعتراض کنیم؟
ماحامیان مادران پارک لاله در وین کشتارهای سی و سه سال گذشته، کشتار های دهه 60 و کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال 67 را محکوم می کنیم و مانند تمام خانواده های داغدار سی و سه سال گذشته، خواستار محاکمه آمران و عاملان اعدام ها، شبیخون به منازل، به خاک و خون کشیدن خوابگاه های دانشجوئی، کشتار های قومی و دینی، زندان، شکنجه، تجاوز وترور هستیم. خواهان آزادی بی قیدو شرط همه زندانیان سیاسی، عقیدتی و مدنی هستیم. اعدام را یک قتل سازمان یافته می دانیم و خواهان لغو قانون مجازات اعدام هستیم


Mittwoch, 8. Februar 2012

اطلاعیه

گردهمایئ حامیان مادران پارک لاله در وین در روز های شنبه 28 ژانویه و شنبه 4 فوریه به علت سرمای شدید و بیماری تنی چند از حامیان ، بنا به تصمیم جمعی انجام نشد