Seiten

Dienstag, 28. Juni 2011

گردهمایی حامیان مادران پارک لاله در وین
25 ژوئن 2011، هفته صدو سوم

روز شنبه 25 ژوئن ، حامیان مادران پارک لاله در وین همگام با کمپین اعتراض سبز گردهمائی خود را با سایر ایرانیان در بیش از 25 شهر دنیا برگزار کردند و حمایت خود را از زندانیان سیاسی که اعتصاب غذا کرده اند اعلام نمودند.
مادران پارک لاله ، مادران جانباختگان سی و دو سال گذشته، خواستار محاکمه آمران وعاملان اعدام ها ، شبیخون به منازل، به خاک وخون کشیدن خوابگاه ها، کشتارهای قومی و دینی ، زندان ، شکنجه ، تجاوز و ترور هستند. مخالف هرگونه قتلی با هر شکل و هر نامی هستند. خواهان آزادی بی قیدو شرط همه زندانیان سیاسی ، عقیدتی و مدنی هستند، اعدام را یک قتل سازمان یافته می دانندو خواهان لغو قانون مجازات اعدام هستند.Dienstag, 21. Juni 2011

گردهمایی حامیان مادران پارک لاله در وین
18 ژوئن 2011، هفته صدو دوم
در روز جهانی زندانیان سیاسی، حامیان مادران پارک لاله در وین گردهمائی هفتگی خود را در اعتراض به ادامه سرکوب و بازداشت فعالان سیاسی ، عقیدتی و مدنی در ایران برگزار کردند.
مادران پارک لاله ، مادران جانباختگان سی و دو سال گذشته، خواستار محاکمه آمران وعاملان اعدام ها ، شبیخون به منازل، به خاک وخون کشیدن خوابگاه ها، کشتارهای قومی و دینی ، زندان ، شکنجه ، تجاوز و ترور هستند. مخالف هرگونه قتلی با هر شکل و هر نامی هستند. خواهان آزادی بی قیدو شرط همه زندانیان سیاسی ، عقیدتی و مدنی هستند، اعدام را یک قتل سازمان یافته می دانندو خواهان لغو قانون مجازات اعدام هستند.
Sonntag, 12. Juni 2011

گردهمایی حامیان مادران پارک لاله در وین
11 جون 2011، هفته صد ویکم
در روزیکه حامیان مادران پارک لاله در وین صدو یکمین هفته گرد هم آئی خود را برگزار می کردند، هدی صابر، روزنامه نگار و از فعالان ملی مذهبی که در پی اعتراض به خشونت های نیروهای امنیتی در برگزاری مراسم مهندس عزت الله سحابی که منجر به شهادت دخترش هاله سحابی شده بود به همراه تنی چند از فعالان ملی مذهبی در زندان دست به اعتصاب غذازده بود، بر اثر سکته قلبی که به گفته پزشکان متخصص ناشی از عوارض اعتصاب غذا بوده است، دیده از جهان فروبست.
مادران پارک لاله ، مادران جانباختگان سی و دو سال گذشته، خواستار محاکمه آمران وعاملان اعدام ها ، شبیخون به منازل، به خاک وخون کشیدن خوابگاه ها، کشتارهای قومی و دینی ، زندان ، شکنجه ، تجاوز و ترور هستند. مخالف هرگونه قتلی با هر شکل و هر نامی هستند. خواهان آزادی بی قیدو شرط همه زندانیان سیاسی ، عقیدتی و مدنی هستند، اعدام را یک قتل سازمان یافته می دانندو خواهان لغو قانون مجازات اعدام هستند.Montag, 6. Juni 2011

گردهمایی حامیان مادران پارک لاله در وین
4 جون 2011، هفته صدم
صدمین هفته گرد همائی حامیان مادران پارک لاله در وین ویژگی خاصی داشت. هاله سحابی از بنیان گذاران مادران صلح، فرزند عزت الله سحابی در مراسم تشییع پدرش بر اثر حمله لباس شخصی ها جان خود را از دست داد. این بار برای وداع با یکی از یاران نزدیک مادران عزادار ، حامیان مادران پارک لاله دروین همراه با نسل آزادیخواه ایران - اتریش ، جمعیت دفاع از حقوق مردم ایران در اتریش ، کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران- اتریش ، گروه پزشکان حقوق بشر ایرانی - اتریش ، و نهاد دفاع از دموکراسی و آزادی در ایران – ندای ایران، با در دست داشتن تصاویر هاله و گل با این بانوی صلح ایران وداع کردند
مادران پارک لاله ، مادران جانباختگان سی و دو سال گذشته، خواستار محاکمه آمران وعاملان اعدام ها ، شبیخون به منازل، به خاک وخون کشیدن خوابگاه ها، کشتارهای قومی و دینی ، زندان ، شکنجه ، تجاوز و ترور هستند. مخالف هرگونه قتلی با هر شکل و هر نامی هستند. خواهان آزادی بی قیدو شرط همه زندانیان سیاسی ، عقیدتی و مدنی هستند، اعدام را یک قتل سازمان یافته می دانندو خواهان لغو قانون مجازات اعدام هستند