Seiten

Montag, 28. Mai 2012

گردهمایی حامیان مادران پارک لاله در وین
بیست و ششم ماه می 2012
  این هفته جمع حامیان مادران پارک لاله از سوی پرستو فروهر و روحی شفیعی همراهی شد. پرستو فروهر که به دعوت فوروم هنر و ادبیات "کوول" برای خواندن از کتابش(به زبان آلمانی) "سرزمینی که پدر و مادرم در آن به قتل رسیدند، اظهارعشقی به ایران" چند روزی در وین به سر می برد و روحی شفیعی فعال حقوق بشرو از بنیان گذاران "اعتلاف بین المللی علیه خشونت در ایران" که برای دیدارخصوصی به مدت کوتاهی در وین اقامت دارد به دعوت حامیان مادران پارک لاله به این جمع پیوستند و با آنان به گفتگو پرداختند. گزارش تصویری از این گردهمایی 

Sonntag, 20. Mai 2012

گردهمایی حامیان مادران پارک لاله در وین
نوزده ماه می 2012

این هفته نیز حامیان مادران پارک لاله در وین گرد هم آمدند و با پوستر ها، پرچم ها و تصاویر سهراب ها و نداها و مجیدها و نرگس ها و ... بی عدالتی و ظلم پیوسته ای را که هر روزبرزنان، مردان و کودکان ایران روا می شود ، محکوم کردند
  
گزارش تصویریMontag, 14. Mai 2012

گردهمایی حامیان مادران پارک لاله در وین
دوازده ماه می  2012
حامیان مادران پارک لاله در وین این هفته نیز با ایستادگی از خواسته های خود در پایان دادن به مجارات اعدام و آزادی بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و محاکمۀ علنی و مردمی آمران و عاملان جنایت های سی و چند سال اخیردر ایران، دفاع کردند. آنها با در دست گرفتن عکسها و پوستر هایی از قربانیان، به معرفی این جنایات و جمع آوری امضاء از عابران کنجکاو و علاقه مند به وضعیت مدنی مردم ایران اقدام کردند. تصاویری از این گردهمایی Montag, 7. Mai 2012

گردهمایی حامیان مادران پارک لاله در وین
پنجم ماه می 2012
حامیان مادران پارک لاله در وین این هفته نیز به اعتراضات خود به شرایط غیر قابل قبول زندانیان سیاسی و عمل ارتجاعی اعدام در ایران ادامه دادند. این اعتراض که از انتخابات سوال برانگیز 1388 ایران به حمایت از اعتراض های مادران پارک لاله آغاز شد، هر هفته و بدون وقفه در وین ادامه دارد. این هفته توجه شما را به بیانیۀ مادران پارک لاله جلب می کنیم که در آستانه روز 19 اردیبهشت، یاد فرزاد کمانگر معلم مبارز و فعال حقوق بشر و محیط زیست، شیرین علم هولی، فرهاد وکیلی، علی حیدریان و مهدی اسلامیان را گرامی می دارد. آنها دو سال قبل در چنین روزی به اتهام های واهی اعدام شدند
http://www.mpliran.com/2012/05/blog-post_04.html
همجنین بیانیه بیش از سیصدو پنجاه کنشگر حقوق زنان و حقوق بشرکه درآن خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط نرگس محمدی شده اند
 http://we-change.org/spip.php?article9488  
Mittwoch, 2. Mai 2012

گردهمایی حامیان مادران پارک لاله در وین

بیست و هشتم آپریل 2012


حامیان مادران پارک لاله در وین گردهمایی خود را این هفته به اعتراض به زندانی بودن نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که روز بیست و دوم آپریل در منزل مادرش مجددا  بازداشت شد و بنا بر گزارش های غیر رسمی به زندان اوین منتقل شد، اختصاص دادند. در طول این گردهمایی بیانیۀ مادران به مناسبت اول ماه می ، روز گارگر، پخش واز زندانی های سیاسی جنبش کارگران ومعلمین یاد و قدردانی شد. تصاویری از این گردهمایی