Seiten

Montag, 12. August 2013

گردهمایی حامیان مادران پارک لاله در وین
آگوست 2013

از خواسته های مادران پارک لاله حمایت می کنیم. ظلم به جگرگوشه هایمان را محکوم می کنیم و همچنان ایستاده ایم تا مهر به یکدیگرواحترام به شرافت انسانی را ارج نهیم. در انتظار اجرای عدالت

 
گردهمایی حامیان مادران پارک لاله در وین
جولای 2013

همچنان ایستاده ایم. در انتظار تغییر، در انتظار آزادی عزیزانمان و تعقیب قانونی مسولین ناعدالتی هایی که بر آنان روا رفته. در انتظار ... ایستاده ایم

Dienstag, 11. Juni 2013

گردهمایی حامیان مادران پارک لاله در وین

همزمان با هفتۀ حمایت از زندانیان عقیدتی سیاسی، گردهمایی این ماه حامیان مادران پارک لاله در وین برگزار شد. نمایندگان سازمان عفو بین الملل به جمع آوری امضاء برای آزادی مدافعان حقوق زنان و زندانیان سیاسی از جمله عبدالفتاح سلطانی، شیوا نظرآهاری و بهاره هدایت پرداختند. همچنین یکی از اعضای سازمان عفو بین الملل  قصد دارد در همبستگی با زندانیان سیاسی در ایران  خودرا به مدت 100 ساعت پشت میله های زندان در محلی پر رفت و آمد در وین حبس کند
10.-14. Juni, Mariahilferstraße/MQ, WienSonntag, 14. April 2013

گردهمایی حامیان مادران پارک لاله در وین
آوریل 2013


دومین شنبۀ این ماه هم حامیان مادران پارک لاله در وین به همراهی نمایندۀ سازمان عفو بین الملل در مرکز شهر وین ایستادند و به اطلاع رسانی پرداختند.
 


Montag, 18. März 2013

گردهمایی حامیان مادران پارک لاله در وین

نهم مارس 2013


گردهمایی این ماه حامیان همزمان با بزرگداشت روز جهانی زن برگزار شد
http://www.mpliran.org/2013/03/

مادران پارک لاله ایران
خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.


Montag, 11. Februar 2013

گردهمایی حامیان مادران پارک لاله در وین
فوریه 2013
با وجود سرمای منهای 8 درجه حامیان مادران در محل اجتماع خود در مرکز شهر وین ایستادند و به همراه نمایندگان سازمان عفو بین الملل به مجازات اعدام فعالان مدنی کُرد و حصر فعالان جنبش زنان اعتراض کردند. سازمان عفو بین الملل در رابطه با این موارد به جمع آوری امضاء از عابرین پرداخت Sonntag, 13. Januar 2013

گردهمایی حامیان مادران پارک لاله در وین
ژانویه 2013

گردهمایی این هفتۀ مادران با همراهی و همکاری سازمان عفو بین الملل انجام شد.  حامیان مادران پارک لاله با در دست داشتن عکسهایی از زندانیان سیاسی به اعتراض بر علیه حکم اعدام بویژه در مورد برادران مرادی زانیار و لقمان پرداختند. با وجود برف و سرمای زیر صفر درجه، عابرین در مقابل عکسها تامل می کردند و در مورد دلیل گردهمایی و وضعیت زندانیان سیاسی در ایران سوال می کردند. نمایندۀ سازمان عفو بین الملل به جمع آوری امضاء علیه حکم اعدام پرداخت