Seiten

Sonntag, 30. Oktober 2011

گردهمائی حامیان مادران پارک لاله در وین
هفته صد و بیست و یکم ، 29 اکتبر 2011
در ایران هیچ فرد یا گروه معترضی حق زندگی ندارد. تمام افراد با کوچک ترین مخالفتی هستی شان نیست می شود و یا سر از زندان در می آورند.
آیا زمان آن نرسیده که به این نقض آشکار حقوق بشر به طور گسترده اعتراض کنیم؟
ماحامیان مادران پارک لاله در وین کشتارهای دهه 60 و کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال 67 را محکوم می کنیم و مانند تمام خانواده های داغدار سی و سه سال گذشته، خواستار محاکمه آمران و عاملان اعدام ها، شبیخون به منازل، به خاک و خون کشیدن خوابگاه های دانشجوئی، کشتار های قومی و دینی، زندان، شکنجه، تجاوز وترور هستیم. خواهان آزادی بی قیدو شرط همه زندانیان سیاسی، عقیدتی و مدنی هستیم. اعدام را یک قتل سازمان یافته می دانیم و خواهان لغو قانون مجازات اعدام هستیم.

Sonntag, 23. Oktober 2011

گردهمائی حامیان مادران پارک لاله در وین
هفته صد و بیستم، 22 اکتبر 2011

در ایران هیچ فرد یا گروه معترضی حق زندگی ندارد. تمام افراد با کوچک ترین مخالفتی هستی شان نیست می شود و یا سر از زندان در می آورند.
آیا زمان آن نرسیده که به این نقض آشکار حقوق بشر به طور گسترده اعتراض کنیم؟
ماحامیان مادران پارک لاله در وین کشتارهای دهه 60 و کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال 67 را محکوم می کنیم و مانند تمام خانواده های داغدار سی و سه سال گذشته، خواستار محاکمه آمران و عاملان اعدام ها، شبیخون به منازل، به خاک و خون کشیدن خوابگاه های دانشجوئی، کشتار های قومی و دینی، زندان، شکنجه، تجاوز وترور هستیم. خواهان آزادی بی قیدو شرط همه زندانیان سیاسی، عقیدتی و مدنی هستیم. اعدام را یک قتل سازمان یافته می دانیم و خواهان لغو قانون مجازات اعدام هستیم.

Sonntag, 16. Oktober 2011

گردهمائی حامیان مادران پارک لاله در وین
هفته صدونوزدهم، 15 اکتبر 2011
روزی نیست که خبر از صدور احکام زندان برای هنرمندان، فعالین حقوق بشر، دانشجویان، فعالین مدنی و سیاسی نرسد. مرضیه وفا مهر بازیگر فیلم تهران من، حراج به یک سال حبس تعزیری و 90 ضربه شلاق محکوم شد، برای جعفر پناهی دردادگاه تجدید نظر حکم شش سال حبس تعزیری و 20 سال ممنوعیت کار و محمد رسول اف حکم یکسال حبس صادر شد. جواد ابوعلی دانشجو، فعال سیاسی، اجتماعی برای گذراندن یکسال حبس راهی زندان شد. هومن فخار ، فعال حقوق بشر و از اعضای کمپین یک میلیون امضا و رحیم باجور فعال مدنی اهل مریوان دستگیر شدند.
در ایران هیچ فرد یا گروه معترضی حق زندگی ندارد. تمام افراد با کوچک ترین مخالفتی هستی شان نیست می شود و یا سر از زندان در می آورند.
آیا زمان آن نرسیده که به این نقض آشکار حقوق بشر به طور گسترده اعتراض کنیم؟
ماحامیان مادران پارک لاله در وین کشتارهای دهه 60 و کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال 67 را محکوم می کنیم و مانند تمام خانواده های داغدار سی و سه سال گذشته، خواستار محاکمه آمران و عاملان اعدام ها، شبیخون به منازل، به خاک و خون کشیدن خوابگاه های دانشجوئی، کشتار های قومی و دینی، زندان، شکنجه، تجاوز وترور هستیم. خواهان آزادی بی قیدو شرط همه زندانیان سیاسی، عقیدتی و مدنی هستیم. اعدام را یک قتل سازمان یافته می دانیم و خواهان لغو قانون مجازات اعدام هستیم.Montag, 10. Oktober 2011

گردهمائی حامیان مادران پارک لاله در وین
هفته صدو هجدهم، 8 اکتبر 2011

روز دهم اکتبر، روز جهانی علیه اعدام، برای نخستین بار، در سال ۲۰۰۳ میلادی در اولین نشست اتحادیه ی اروپا برای مبارزه با مجازات اعدام اعلام شد. ایران یکی از کشورهایی است که احکام اعدام در آن به اشکال مختلف و در انظار عمومی به طرز وحشتناکی به اجراء در می آید. رژیم جمهوری اسلامی با اعدام کودکان، ملیت های مختلف ، دگر اندیشان ،اقلیت های جنسی و اقلیت های مذهبی، مقام دوم اعدام در جهان را داراست .
روز8 اکتبر به دنبال فراخوان حامیان مادران پارک لاله به مناسبت روز جهانی علیه اعدام حامیان مادران پارک لاله دروین د رهوای طوفانی و زیر بارش شدید باران گردهمائی خود را برگزار کردند .
ماحامیان مادران پارک لاله در وین کشتارهای دهه 60 و کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال 67 را محکوم می کنیم و مانند تمام خانواده های داغدار سی و سه سال گذشته، خواستار محاکمه آمران و عاملان اعدام ها، شبیخون به منازل، به خاک و خون کشیدن خوابگاه های دانشجوئی، کشتار های قومی و دینی، زندان، شکنجه، تجاوز وترور هستیم. خواهان آزادی بی قیدو شرط همه زندانیان سیاسی، عقیدتی و مدنی هستیم. اعدام را یک قتل سازمان یافته می دانیم و خواهان لغو قانون مجازات اعدام هستیم.
Montag, 3. Oktober 2011

گردهمائی حامیان مادران پارک لاله در وین
هفته صدو هفدم ، 1 اکتبر 2011
خبر خودکشی بهنام گنجی خیبری دانشجوی دانشگاه علمی کاربردی تهران و نهال سحابی از دوستان بهنام ، ما حامیان مادران پارک لاله در وین را مانند بسیاری دیگر متاثر کرد. بهنام گنجی که به همراه کوهیار گودرزی باز داشت شده بود، بعد ازآزادی از زندان دست به خودکشی زد. کمیته گزارشگران حقوق بشرخواستار تحقیق در باره علت خودکشی این دو جوان و پاسخگوئی قوه قضائیه شده وهمچنین نگرانی شدید خود را نسبت به وضعیت نامعلوم کوهیار گودرزی فعال حقوق بشر، وبلاگ نویس، روزنامه نگار و دانشجوی دانشکده مهندسی هوا – فضا دانشگاه صنعتی شریف اعلام کرده است.
ماحامیان مادران پارک لاله در وین کشتارهای دهه 60 و کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال 67 را محکوم می کنیم و مانند تمام خانواده های داغدار سی و سه سال گذشته، خواستار محاکمه آمران و عاملان اعدام ها، شبیخون به منازل، به خاک و خون کشیدن خوابگاه های دانشجوئی، کشتار های قومی و دینی، زندان، شکنجه، تجاوز وترور هستیم. خواهان آزادی بی قیدو شرط همه زندانیان سیاسی، عقیدتی و مدنی هستیم. اعدام را یک قتل سازمان یافته می دانیم و خواهان لغو قانون مجازات اعدام هستیم