Seiten

Sonntag, 31. Januar 2010

30 Jan. 2010 دهم بهمن 1388


به دعوت سازمان عفو بین الملل وین در اعتراض به اعدامهای اخیر در ایران، عده ای از مردم وین روز شنبه از ساعت 10 تا 14 با قرار دادن شاخه های گل در مقابل ساختمان سفارت جمهوری اسلامی در وین، به قربانیان این عمل غیر انسانی ادای احترام کردند. به
هر شاخهً گل کاغذ کوچکی پیوست بودکه اهداف این حرکت اعتراض آمیز را بیان می کرد
این حرکت اعتراضی بعد از ظهر شنبه در میدان آلبرتینا در مرکز شهر وین در جمع همبستگی با مادران عزادارایران که هر هفته ساعت 15:00 تا 16:00 برگزار می شود، ادامه یافت. این مراسم از سوی تلویزیون اطریش فیلمبرداری و در اخبار سراسری آن پخش گردید

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen