Seiten

Montag, 22. März 2010

گرد همایی ویژهً نوروزحامیان مادران عزاداردر وین

این بار با چیدن هفت سین نوروزی یاد جان باختگان و در بندان عزیزمان را گرامی داشتیم و فرا رسیدن نوبهار را به رهگذران مرکز شهر وین شادباش گفتیم. فرش سبزی به طرح نقشهً ایران در مقابل آینهً هفت سین که عکسهای کوچکی از بزرگ زنان و مردان ایران زمین را چون دانه های پربار صلح و آزادی در پهنای خود جای داده بود، توجه رهگذران را جلب می کرد. روی زمین پوشیده از تصاویرو بیانیه ها و لیست قربانیان شناخته شده راهپیمایی های صلح جویانهً سال گذشته بود
مراسم با چندین سرود بهاری آغاز شد و با سخنرانی خانم دکتر ژاله گوهری ، فعال حقوق بشر و جنبش زنان، ادامه یافت. او در کنارتوضیحاتی در باره علت این گردهمایی وخلاصه ای از رویدادهای سال گذشته در ایران، مراسم نوروز را هم به بازدید کنندگان معرفی کرد. مراسم با فال حافظ و سپس قطعه شعری از مادر سهراب اعرابی به پایان رسید. در طول برنامه بازدیدکنندگان و رهگذران با شیرینی پذیرایی می شدند
فیلم
http://www.youtube.com/watch?v=lCdhsnQPiYE

تصاویری از مراسم روز 20 مارس در وین، آلبرتینا پلاتز


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen