Seiten

Montag, 20. September 2010


گردهمایی گروه همبستگی با مادران پارک لاله در وین
هفته شصت و سوم ، 18 سپتامبر2010
شصت و سه هفته است که حامیان مادران پارک لاله و پدران صلح در وین در ساعت خاص و در محل خاص در گرما و سرما ، زیر بارش باران و برف یا آفتاب سوزان ، می ایستند تا اعتراض خود را به احکام اعدام و زندان در جمهوری اسلامی ایران به گوش جهانیان برسانند. در این هفته تصویر شیوانظر آهاری که با وثیقه 500 میلیون تومانی به طور موقت آزاده شده از میان تصاویر برداشته شد اما متاسفانه چندین تصویر جدید به تصاویر اضافه شد.
آزاد کمانگر ، دانشجوی رشته فنی و مهندسی، خواهر زاده فرزاد کمانگر معلم وفعال حقوق بشر که در اردیبهشت ماه اعدام شد، در پی مراجعه به دانشگاه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده و از سرنوشت او اطلاعی در دست نیست
هنگامه شهیدی زندانی در بند، می توانست در صورت پرداخت وثیقه 600 میلیون تومانی به مدت کوتاهی به مرخصی برود که پرداخت این مبلغ برای خانواده او مقدور نیست
فاطمه پسندیده و همسرش یوسف نادرخانی ، زندانیانی که تهدید به اعدام شده اند
و بازداشت شدگان اخیر از جمله حجت کلاشی، رضا کرمانی و حسین شهریاری

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen